Komentár právnika k relácii o rozdelení Česko-Slovenska/ ČSFR

30. júna 2022, Dana Jelinkova, Nezaradené

Ako prvé začnem pochvalou pre toho, kto vymyslel formát relácie poskytujúci historický náhľad do obdobia rozdelenia Česko – Slovenska, ktorý priniesol verejnosti   zodpovedané viaceré otázky z úst hlavných postáv stojacich pri zrode našej republiky a pri mierovom rozchode s bratmi Čechmi. Čakala som na túto reláciu netrpezlivo už pár dní  a som rada, že sa dnes odvysielala.

Bola silná a nastavila zrkadlo. Nám všetkým. A stavu našej spoločnosti. Nerozumiem tomu, prečo otázky, ktoré odzneli boli takpovediac masochistického rázu a neodznela jedna jediná pochvala. Podľa môjho názoru celková pečať relácie nebola šťastne uchopená. Tento formát mal potenciál povzbudiť naše národné sebavedomie a právnu uvedomelosť, ale žiaľ tento odtieň v relácii chýbal. A nemal chýbať, hlavne v týchto časoch.

Neviem, či okolnosti, ktoré predchádzali vzniku Slovenskej republiky, sú obsahom učiva na právnickej fakulte, ale hádam, že asi áno. Dúfam, že aj postavenie popredných predstaviteľov tej doby je popisované faktograficky, bez kudrliniek. Právnik musí poznať históriu štátu, aby vedel pochopiť súvislosti.

To, čo v dnešnej relácii s hlavnými protagonistami onoho obdobia chýbalo a neodznelo, bola právna presnosť chirurgického rezu urobeného medzi Čechmi a Slovákmi politickým rozhodnutím, ktoré sa dostavilo ako výsledok prirodzeného vývoja. Toho prirodzeného vývoja, ktorý musel byť uchopený, aby bol pod kontrolou. Pokiaľ má byť situácia pod kontrolou, vítané sú  osoby pragmatické a racionálne zmýšľajúce. To znamená, že nie novodobé typy štátnikov, ktoré sú mediálnymi produktami zacielenými na  emocionálne spektrum, pri ktorých pôsobení sa nemeria ich IQ a ani štátnické zručnosti, ale to ako pôsobia na index hnevu, index súcitu a podobné struny. Pokiaľ si však chcem nechať zahrať na city preferujem zapnutie si filmu, a nie večerných správ.

Zaujímavé bolo dnes zaznamenať, ako kedysi jestvovali medzi verejne činnými osobami slová ako dôvera, rešpekt a férové jednanie pri dohodách. Toto sa úplne vytratilo z verejného slovníka.

Snažím sa predstaviť si, ako by asi vyzeral proces delenia Československa v roku 2022…Aké osobnosti s akou výbavou a akými predispozíciami by o ňom rozhodovali a čo by asi z toho všetkého bolo.

Myslím, že verejnosť vie veľmi málo oceniť (a dnešná relácia tento stav ani neodstránila) to, že dohody, ktoré sa uzavreli pred vznikom Slovenskej republiky, netraumatizujú ani po rokoch verejnosť, pretože vytvorili stav právnej istoty. Nie je napadnutá ich platnosť, nie je spochybnená ich záväznosť.

V dnešnej dobe  spochybňovania dohôd  a úmyslov, keď dohody už viac nerobia priateľov, celkom slušné retro byť si niečím istý, že platí. Chorobou z povolania právnika – technika je, že bez ohľadu na okolnosti, emócie či komentáre pozrie na rozsudok, dohodu, zmluvu technickými očami hodinárskeho učňa a vie, že sa pozerá na dobrú prácu. Vtedy nerozlišuje, kto je jej autor, aký dres má oblečený, jednoducho sa kochá pohľadom na perfektne odvedenú robotu. Niečo, ako keď turisti v Louvri obdivujú Monu Lisu alebo v Múzeu impresionistov  Clauda Moneta. Podobný efekt vyvolá v právnych „maniakoch“   právny text, ktorý je všeobecne rešpektovaný a nikoho ani nenapadne ho spochybniť.

A teraz pridám troška kritiky. Nepáčilo sa mi podsúvanie fenoménu polarizácie slovenskej spoločnosti po oddelení sa od Čechov. Znelo to skôr ako zástupná téma slúžiaca na bagatelizovanie aktuálnej situácie na Slovensku. Zaváňalo to manipuláciou.

Neviem o tom, že by boli na Slovensku občianske nepokoje alebo právne bitky, ktoré by mali pôvod v tom, že Slovensko sa stalo samostatným štátom. Po pravde, neviem, kam mala smerovať táto línia spochybňujúca legitimitu samostatnosti nášho štátu, ktorého právne základy stáli práve na rokovaniach a zmluvných dojednaniach z obdobia roku 1992. Nepáčil sa mi tento odtieň diskusie. Bol úplne mimo.

To, že si môžeme navzájom tlieskať a tešiť sa z toho, že sme sa právne perfektne rozišli, aby sme mohli navzájom vedľa seba spolu existovať v mieri, pokoji a spolupráci, malo byť headlinom tejto relácie. Pretože to je podstatná vec.

Pozrime sa ako robí priateľov napríklad brexitová dohoda.  Európska komisia  začala  dňa 15. júna 2022 konania o nesplnení povinnosti proti Spojenému kráľovstvu za nedodržanie podstatných častí protokolu o Írsku/Severnom Írsku. Napriek opakovaným výzvam adresovaným vláde Spojeného kráľovstva, aby protokol implementovala, sa tak nestalo. Ide o jasné porušenie medzinárodného práva. Cieľom týchto konaní o nesplnení povinnosti je opätovne nastoliť dodržiavanie protokolu vo viacerých kľúčových oblastiach, v ktorých ho Spojené kráľovstvo riadne neimplementuje – a v konečnom dôsledku chrániť zdravie a bezpečnosť občanov EÚ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_3676

Myslím, že je potrebné osobám verejne komentujúcim rozchod Čechov a Slovákov pripomenúť, že ani Slovensko a ani Česko nezaťažovalo medzinárodné spoločenstvo svojimi vzájomnými nezhodami. Nikoho v prostredí medzinárodného práva ani nenapadne pri poznámke o rozchode Čechov a Slovákov mať asociáciu chaosu, násilia či dosiaľ nevyriešených základných otázok právneho charakteru. Rozvod bol urobený po vzájomnej dohode,  medzi dvomi štátmi, bez šarvátok a horkosti. A toto by malo byť hlavné posolstvo toho obdobia a dôvod našej hrdosti.