Založ si blog

Má Okresný súd Žilina problém s výkladom infozákona?

Ako členka Súdnej rady SR, ústavného orgánu sudcovskej legitimity, ktorého úlohou je podľa zákona o súdnej rade prijímať opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, som dnes so znepokojením prijala nasledovnú zverejnenú informáciu – citujem:

„Klišé týždňa

Okresný súd Žilina začal využívať asi pätnásť až sedemnásť rokov prežitú obštrukciu v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Predseda súdu sudca Peter Hrnčiar nástojí na tom, že žiadosť o informácie treba podať papierovo s vlastnoručným podpisom alebo elektronicky s elektronickým podpisom do schránky na Slovensko.sk.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pritom vyslovene umožňuje podať žiadosť o informácie aj obyčajným e-mailom bez elektronického podpisu a zákon o e-Government dokonca hovorí, že Slovensko.sk sa pri podávaní žiadostí o informácie používať nemá.

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám je síce nevyhnutná, ale táto príhoda ilustruje, že nie je iba otrepanou frázou konštatovanie, že nech bude zákon akokoľvek pokrokový a podrobný, reálny pokrok bude vždy závisieť od ľudí, ktorí ho uplatňujú.

V praktickej rovine verím, že Okresný súd Žilina si túto obštrukciu čo najskôr rozmyslí a ak nie, tak snáď mu v jej uplatňovaní zabráni krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti.“

Koniec citácie.

https://www.trend.sk/pravo/spolupracujuci-obvineni-su-ako-rozpravaci-pribehov?itm_brand=trend&itm_template=other&itm_modul=najnovsie-clanky-autora&itm_position=1

Nepredpokladala som, že aj po rokoch platnosti a účinnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, môže mať ešte niekto interpretačné problémy pri identifikácii toho, akými prostriedkami môže byť infožiadosť podaná. A už vôbec som nepredpokladala, že takéto problémy môže mať sudca alebo dokonca predseda súdu. Nie predseda obyčajného súdu, ale súdu, ktorý vedie Register partnerov verejného sektora.

Súdu, ktorého predchádzajúci  predseda bol za transparentnosť pri vedení uvedeného registra ocenený zahraničnou ambasádou.

Opäť citujem zo zverejnených správ:

„Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť dostal predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek za presadzovanie transparentnosti pri obchodovaní so štátom a za pomoc verejnosti pri vynucovaní zodpovednosti predstaviteľov štátu.

Ide o sudcu, ktorý rozkryl vďaka novému Registru partnerov verejného sektora skutočných majiteľov niektorých firiem – napríklad Ivan Kmotrík sa musel priznať k podielu v dcérskej spoločnosti bratislavských vodární a nakoniec ho až predať späť mestu.

Neúnavné pátranie žilinského súdu po záznamoch o skutočnom vlastníctve a ich poctivé preverovanie prinieslo slovenskej verejnosti významnú mieru transparentnosti a schopnosti žiadať od volených predstaviteľov skladanie účtov. Viaceré pochybné spoločnosti radšej vystúpili z registra a z možnosti obchodovať so štátom, než aby odhalili svoju skutočnú vlastnícku štruktúru.“

Koniec citácie.

https://dennikn.sk/minuta/2181874/

Na základe vyššie uvedeného podozrenia, že na Okresnom súde Žilina  môže dochádzať k porušeniam infozákona, som sa rozhodla týmto blogom poukázať vo verejnom záujme, pre občanov, novinárov na nasledovné znenie infozákona:

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

§ 14 Žiadosť o sprístupnenie informácií

(1) Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

(2)Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

(3)Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

V článku spomínaný predseda Okresného súdu Žilina Peter Hrnčiar sa ujal svojej funkcie počas ministerského pôsobenia Márie Kolíkovej a patrí k osobám sudcov, ktorí s Máriou Kolíkovou bez mandátu od ostatných sudcov, neverejne rokovali o novej podobe súdnej mapy.

Opäť citácia:

„Ministerstvo spravodlivosti na základe infožiadosti oznámilo, že v roku 2020 sa uskutočnili len interné stretnutia zástupcov ministerstva, na ktoré boli prizvaní sudcovia Roman Greguš (predseda Krajského súdu v Nitre), Róbert Urban (sudca Krajského súdu v Žiline), Peter Hrnčiar (sudca Okresného súdu v Žiline ) a Eva Behranová (sudkyňa Krajského súdu v Trnave). Z týchto stretnutí však neboli vyhotovené zápisnice.“

https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/nova-sudna-mapa-je-len-politicke-rozhodnutie-kolikovej-zaznamy-zo-stretnuti-podla-kosovej-neexistuju/

Ak si dobre pamätám vyššie uvedenú infožiadosť ohľadom toho, kto tvoril tajný team poradcov ministerky Kolíkovej, som na ministerstvo spravodlivosti SR posielala ja, obyčajnou mailovou správou. Ani mi nenapadlo, že by ma rezort spravodlivosti vyzýval na doručenie listinnej podoby  s originálnym podpisom alebo cez portál slovensko.sk

Pokiaľ sa preukáže, že v prípade zverejnených informácií, predseda súdu alebo iná poverená osoba zo súdu zlyhala, nekonala v súlade so zákonom a bezprávne šikanovala žiadateľa o poskytnutie informácie podľa infozákona, justícia má problém.

S dôveryhodnosťou a zabezpečením transparentnosti pre verejnosť a pre novinársku obec.

Rozhodnutia vo veciach infozákona podliehajú prieskumu v rámci správneho súdnictva.

Pre správnych sudcov by isto bolo nemilým prekvapením, pokiaľ by im agendu generoval kolega -sudca svojim nekompetentným postupom.

Verím, že sa pani ministerka spravodlivosti, napriek zdaniu existencie konfliktu záujmov vo vzťahu k osobe predsedu uvedeného súdu, postaví k vyriešeniu otázky čelom a profesionálne,  a bude verejnosť informovať, či dochádza na Okresnom súde Žilina k systémovým opakovaným zlyhaniam zo strany vedenia súdu, ak áno, tak aké opatrenia prijala, ak nie, tak by mala verejne odstrániť pochybnosti týkajúce sa postupu na uvedenom súde.

Na ministerstvo spravodlivosti smeruje  moja ďalšia mailová infožiadosť na objasnenie vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa vybavovania infožiadostí Okresným súdom Žilina.

Trinásta komnata

03.09.2022

Zdá sa, že niektoré vybrané strážne psy demokracie uzavreli s Máriou Kolíkovou pakt o neútočení. Neviem, ako inak sa dá vysvetliť to mediálne ticho pred veľkým treskom, ktorý má nastať 1. januára 2023. Trinástu komnatu, za dverami ktorej sa skrývajú otázniky praktickej implementácie súdnej mapy, pootvoril včera v médiách jeden komentátor – právnik [...]

Za sexuálne zneužívanie dievčaťa kňazom podmienka, za úplatok zeleninou 5 rokov nepodmienečne (zatiaľ neprávoplatne)

14.08.2022

Trestná politika a jednotlivé trestné sadzby toho-ktorého členského štátu Európskej únie okrem iného odrážajú hodnoty spoločnosti, na ktorých ochrane spoločnosti záleží. V poslednom období sa mediálna a legislatívna pozornosť zamerala na trestné činy drogového charakteru, pri ktorých sa mali tresty pre užívateľov drog zmierniť. Je však potrebné [...]

Spojenectvo sudcu a ministra – partnerstvo s výhodami

08.08.2022

Poradná rada európskych sudcov vypracovala pre Výbor ministrov Rady Európy stanovisko č.3 (2002) o princípoch a pravidlách regulujúcich sudcovské profesionálne správanie, najmä v oblasti etiky, nezlučiteľného správania sa a nestrannosti. Diskusia ohľadom témy ukázala potrebu ustanoviť rovnováhu medzi právom sudcov na slobodu názoru a prejavu a požiadavkou [...]

Pas / Pasy / Ruský pas /

Počet Rusov prichádzajúcich do EÚ vzrástol po ohlásení mobilizácie o 30 percent

27.09.2022 21:10

Uviedla to Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž podľa ktorej počas uplynulého týždňa prišlo do EÚ takmer 66-tisíc ruských občanov.

diskusia zupani v presove

V sále to iskrilo. Kandidáti na župana sa zhodli, že Prešovu musí pomôcť štát

27.09.2022 21:00

Čo by chceli kandidáti na župana pre Prešovský kraj urobiť?

Javor / Strom /

Odborníci zaznamenali na Slovensku vzácny jav, sekundárne pučanie listov

27.09.2022 18:54

V klimatických podmienkach Slovenska ide podľa odborníkov o veľmi vzácny jav, typický skôr pre subtropické oblasti Európy.

Sýria Irán Amíníová protest

Pri zásahoch voči demonštrantom zahynulo v Iráne už vyše 75 ľudí, tvrdia aktivisti

27.09.2022 18:52

Demonštranti opäť vyšli do ulíc, ako to robia každý večer už od 16. septembra. Protesty vyvolala násilná smrť Mahsy Amíníovej.

Dana Jelinkova

Blog - Pravda stránka "Cieľom práva je pokoj, prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je však boj." Rudolf Von Ihering: Boj za právo

Štatistiky blogu

Počet článkov: 45
Celková čítanosť: 116168x
Priemerná čítanosť článkov: 2582x

Autor blogu

Kategórie