Založ si blog

Má Okresný súd Žilina problém s výkladom infozákona?

Ako členka Súdnej rady SR, ústavného orgánu sudcovskej legitimity, ktorého úlohou je podľa zákona o súdnej rade prijímať opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, som dnes so znepokojením prijala nasledovnú zverejnenú informáciu – citujem:

„Klišé týždňa

Okresný súd Žilina začal využívať asi pätnásť až sedemnásť rokov prežitú obštrukciu v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Predseda súdu sudca Peter Hrnčiar nástojí na tom, že žiadosť o informácie treba podať papierovo s vlastnoručným podpisom alebo elektronicky s elektronickým podpisom do schránky na Slovensko.sk.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pritom vyslovene umožňuje podať žiadosť o informácie aj obyčajným e-mailom bez elektronického podpisu a zákon o e-Government dokonca hovorí, že Slovensko.sk sa pri podávaní žiadostí o informácie používať nemá.

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám je síce nevyhnutná, ale táto príhoda ilustruje, že nie je iba otrepanou frázou konštatovanie, že nech bude zákon akokoľvek pokrokový a podrobný, reálny pokrok bude vždy závisieť od ľudí, ktorí ho uplatňujú.

V praktickej rovine verím, že Okresný súd Žilina si túto obštrukciu čo najskôr rozmyslí a ak nie, tak snáď mu v jej uplatňovaní zabráni krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti.“

Koniec citácie.

https://www.trend.sk/pravo/spolupracujuci-obvineni-su-ako-rozpravaci-pribehov?itm_brand=trend&itm_template=other&itm_modul=najnovsie-clanky-autora&itm_position=1

Nepredpokladala som, že aj po rokoch platnosti a účinnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, môže mať ešte niekto interpretačné problémy pri identifikácii toho, akými prostriedkami môže byť infožiadosť podaná. A už vôbec som nepredpokladala, že takéto problémy môže mať sudca alebo dokonca predseda súdu. Nie predseda obyčajného súdu, ale súdu, ktorý vedie Register partnerov verejného sektora.

Súdu, ktorého predchádzajúci  predseda bol za transparentnosť pri vedení uvedeného registra ocenený zahraničnou ambasádou.

Opäť citujem zo zverejnených správ:

„Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť dostal predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek za presadzovanie transparentnosti pri obchodovaní so štátom a za pomoc verejnosti pri vynucovaní zodpovednosti predstaviteľov štátu.

Ide o sudcu, ktorý rozkryl vďaka novému Registru partnerov verejného sektora skutočných majiteľov niektorých firiem – napríklad Ivan Kmotrík sa musel priznať k podielu v dcérskej spoločnosti bratislavských vodární a nakoniec ho až predať späť mestu.

Neúnavné pátranie žilinského súdu po záznamoch o skutočnom vlastníctve a ich poctivé preverovanie prinieslo slovenskej verejnosti významnú mieru transparentnosti a schopnosti žiadať od volených predstaviteľov skladanie účtov. Viaceré pochybné spoločnosti radšej vystúpili z registra a z možnosti obchodovať so štátom, než aby odhalili svoju skutočnú vlastnícku štruktúru.“

Koniec citácie.

https://dennikn.sk/minuta/2181874/

Na základe vyššie uvedeného podozrenia, že na Okresnom súde Žilina  môže dochádzať k porušeniam infozákona, som sa rozhodla týmto blogom poukázať vo verejnom záujme, pre občanov, novinárov na nasledovné znenie infozákona:

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

§ 14 Žiadosť o sprístupnenie informácií

(1) Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

(2)Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

(3)Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

V článku spomínaný predseda Okresného súdu Žilina Peter Hrnčiar sa ujal svojej funkcie počas ministerského pôsobenia Márie Kolíkovej a patrí k osobám sudcov, ktorí s Máriou Kolíkovou bez mandátu od ostatných sudcov, neverejne rokovali o novej podobe súdnej mapy.

Opäť citácia:

„Ministerstvo spravodlivosti na základe infožiadosti oznámilo, že v roku 2020 sa uskutočnili len interné stretnutia zástupcov ministerstva, na ktoré boli prizvaní sudcovia Roman Greguš (predseda Krajského súdu v Nitre), Róbert Urban (sudca Krajského súdu v Žiline), Peter Hrnčiar (sudca Okresného súdu v Žiline ) a Eva Behranová (sudkyňa Krajského súdu v Trnave). Z týchto stretnutí však neboli vyhotovené zápisnice.“

https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/nova-sudna-mapa-je-len-politicke-rozhodnutie-kolikovej-zaznamy-zo-stretnuti-podla-kosovej-neexistuju/

Ak si dobre pamätám vyššie uvedenú infožiadosť ohľadom toho, kto tvoril tajný team poradcov ministerky Kolíkovej, som na ministerstvo spravodlivosti SR posielala ja, obyčajnou mailovou správou. Ani mi nenapadlo, že by ma rezort spravodlivosti vyzýval na doručenie listinnej podoby  s originálnym podpisom alebo cez portál slovensko.sk

Pokiaľ sa preukáže, že v prípade zverejnených informácií, predseda súdu alebo iná poverená osoba zo súdu zlyhala, nekonala v súlade so zákonom a bezprávne šikanovala žiadateľa o poskytnutie informácie podľa infozákona, justícia má problém.

S dôveryhodnosťou a zabezpečením transparentnosti pre verejnosť a pre novinársku obec.

Rozhodnutia vo veciach infozákona podliehajú prieskumu v rámci správneho súdnictva.

Pre správnych sudcov by isto bolo nemilým prekvapením, pokiaľ by im agendu generoval kolega -sudca svojim nekompetentným postupom.

Verím, že sa pani ministerka spravodlivosti, napriek zdaniu existencie konfliktu záujmov vo vzťahu k osobe predsedu uvedeného súdu, postaví k vyriešeniu otázky čelom a profesionálne,  a bude verejnosť informovať, či dochádza na Okresnom súde Žilina k systémovým opakovaným zlyhaniam zo strany vedenia súdu, ak áno, tak aké opatrenia prijala, ak nie, tak by mala verejne odstrániť pochybnosti týkajúce sa postupu na uvedenom súde.

Na ministerstvo spravodlivosti smeruje  moja ďalšia mailová infožiadosť na objasnenie vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa vybavovania infožiadostí Okresným súdom Žilina.

Spojenectvo sudcu a ministra – partnerstvo s výhodami

08.08.2022

Poradná rada európskych sudcov vypracovala pre Výbor ministrov Rady Európy stanovisko č.3 (2002) o princípoch a pravidlách regulujúcich sudcovské profesionálne správanie, najmä v oblasti etiky, nezlučiteľného správania sa a nestrannosti. Diskusia ohľadom témy ukázala potrebu ustanoviť rovnováhu medzi právom sudcov na slobodu názoru a prejavu a požiadavkou [...]

Projekt správnych súdov – vízia a realita

04.08.2022

Keď pred pár mesiacmi ministerka Mária Kolíková predstúpila s projektom správnych súdov na úrovni krajských súdov so sloganom, že sa vytvára ochrana občana pred zásahmi štátu a špecializácia, viacerí sme nechápali na čo je dobré zavádzať verejnosť myšlienkou, že doteraz takáto ochrana neexistovala. Správne súdnictvo a špecialisti na správne právo [...]

Aká je prípustná miera monitoringu ministerstva spravodlivosti nad mailovou poštou predstaviteľov súdnej moci a zamestnancov súdnictva?

27.07.2022

Pred pár týždňami obdržali sudcovia SR mail nasledovného znenia: „Vážené kolegyne a kolegovia, v mene Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako Vášho zamestnávateľa, si Vás dovoľujem upovedomiť, že vonkajšie vstupy, priestory parkovísk [...]

babiš

Súd vo Francúzsku vyšetruje daňové úniky pri nákupe víl Babišom

12.08.2022 10:49, aktualizované: 11:49

Súd začal predbežné vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s podmienkami získania víl v Mougins na Riviére.

NAKA / Polícia /

NAKA zaistila majetok v hodnote približne troch miliónov eur

12.08.2022 10:43

Ide o 73 nehnuteľností a peňažné prostriedky na bankovom účte.

Alexej Navaľnyj

Navaľnyj založil vo väzení odbory. Zatiaľ je v nich sám

12.08.2022 09:43

Spoluväzňov ruského opozičého politika založenie odborov znepokojilo ešte viac než väzenské úrady.

deti, žiaci, škola, rúška

Žiadne rúška ani respirátory. Školy budú fungovať bez covidových obmedzení

12.08.2022 09:32, aktualizované: 09:45

Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia bude len pre pozitívnu osobu.

Dana Jelinkova

Blog - Pravda stránka "Cieľom práva je pokoj, prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je však boj." Rudolf Von Ihering: Boj za právo

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 105427x
Priemerná čítanosť článkov: 2452x

Autor blogu

Kategórie