Založ si blog

Aká je prípustná miera monitoringu ministerstva spravodlivosti nad mailovou poštou predstaviteľov súdnej moci a zamestnancov súdnictva?

Pred pár týždňami obdržali sudcovia SR mail nasledovného znenia:

„Vážené kolegyne a kolegovia,            

 v mene Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako Vášho zamestnávateľa, si Vás dovoľujem upovedomiť, že vonkajšie vstupy, priestory parkovísk a vnútorné priestory budov ministerstva sú monitorované prostredníctvom kamerových systémov, ktoré zhotovujú záznam. Monitorovanie je vykonávané najmä z dôvodu ochrany bezpečnosti osôb, ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku, prípadne z dôvodu následného zisťovania bezpečnostných incidentov pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo vyplývajúcich z ochrany verejných činiteľov pri výkone ich funkcie. Doba trvania monitoringu je zhodná s dobou nájmu budovy ministerstva.   

Súčasne je vykonávané monitorovanie všetkých odchádzajúcich emailov z pracovných emailových schránok používateľov (zamestnancov).

Monitorovanie odchádzajúcich emailov

–          je vykonávané na účely zabezpečenia ochrany a bezpečnosti informačných systémov, vrátane ochrany osobných údajov, v rámci elektronickej komunikácie v súlade so Smernicou 32/2010 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24308/2010/90-58726 o používaní elektronickej pošty a internetu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky,

–          je vykonávané automaticky systémom prostredníctvom filtrov,

–          je zamerané najmä na správne zabezpečenie ochrany osobných údajov formou kryptovania a šifrovania v prípade, ak email obsahuje osobné údaje.

Doba trvania monitoringu je zhodná s dobou používania automatizovaného systému používaného na uvedený monitoring.“

Na môj dopyt MS SR, či sa vyššie uvedený oznam skutočne týka aj sudcov, a nie len osôb zamestnancov MS SR som obdržala odpoveď, že sudcovia síce nie sú zamestnanci MS SR, ale používajú emailovú poštu a musia dodržovať bezpečnostné pravidlá a neposielanie osobných údajov mimo doménu justice.sk je jedno z týchto pravidiel.

Po opakovanej výmene mailov s MS SR, kde som sa snažila dopátrať po právnom titule a úprave mantinelov monitoringu za účelom získania právnej istoty vo vzťahu k neodkloneniu sa od legitímneho cieľa, som obdržala odpoveď, že právnym základom pre takýto záväzok sudcov má byť vyššie uvedená Smernica MS SR.

Nuž, tak čítajme Smernicu MS SR:

Čl. 1 ods. 1 Smernice:

Táto smernica upravuje komunikáciu medzi zamestnancami ministerstva (ďalej len „používateľ„) a externými osobami prostredníctvom elektronickej pošty a používanie internetu. Na zabezpečenie dôvernosti osobných údajov posielaných elektronickou poštou a ochrany voči tretím stranám je použité šifrovanie, resp. komprimácia dát chránená heslom.

Táto smernica je záväzná pre všetkých používateľov (poznámka autorky blogu, t.j. zamestnancov) informačných systémov v pôsobnosti ministerstva, ktorí používajú elektronickú poštu a internet.

Porušenie smernice môže byť posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca v súlade so Zákonníkom práce.

Koniec citácie.

Vyššie uvedená komunikácia s rezortom spravodlivosti zostala bez bodky, z dôvodov na strane MS SR išla do stratena. Na môj posledný mail, kde som MS SR oznámila,  že uvedený monitoring sa nemôže na základe smernice aplikovať na sudcov, som nedostala žiadnu odpoveď.

Z informácií sprostredkovaných inými sudcami vyplýva, že MS SR chce len monitorovať, či sú prílohy zasielané mimo portál justice.sk zazipované, pokiaľ obsahujú osobné údaje.

To je síce pekný a legitímny cieľ, ale vo vzťahu k sudcom nemôže byť realizovaný cez smernicu určenú zamestnancom.

Navyše, pokiaľ bola uvedená smernica prijatá dávno pred GDPR režimom a z tohto dôvodu je zrejme možné na ňu nahliadať ako na vývojom prekonanú.

V uvedenej smernici sa napríklad ustanovuje aj to, že  elektronická pošta a internet nesmú byť použité na posielanie a uchovávanie ľubovoľnej formy dokumentov s obsahom protizákonným, diskriminačným alebo akokoľvek ohrozujúcim alebo poškodzujúcim dobré meno ministerstva.

Dovolím si podotknúť, že v súvislosti s novou súdnou mapou a ignorovaním práv zamestnancov súdov na ich sociálne istoty zrejme nie je možné celkom vyhovieť uvedenej požiadavke neohroziť alebo nepoškodzovať dobré meno ministerstva, pokiaľ zamestnanec oprávnene kritizuje cez odborový zväz plnenie povinností zamestnávateľa. Takže v istom slova zmysla by bolo vhodné pripustiť slobodu prejavu na realizáciu práv zamestnancov prostredníctvom odborového zväzu. To isté platí aj pre predstaviteľov súdnej moci, ktorí však môžu pokojne uvedenú smernicu ignorovať.

Keďže som ako členka Súdnej rady SR obdržala  viacero podnetov od osôb vykonávajúcich sudcovské povolanie ohľadom vysvetlenia k tomu, aký monitoring  sudcovskej pošty a prečo MS SR vykonáva, bude potrebné vyššie nastolenú tému zodpovedať, a to nielen vo vzťahu k sudcom, ale aj k zamestnancom súdov, zohľadňujúc aktuálnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa prípustného monitoringu zamestnancov na pracovisku a realizácie slobody prejavu zamestnancov vo vzťahu k dodržiavaniu zákonných povinností zamestnávateľa.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rezort spravodlivosti ukladá sudcom obmedzenia a povinnosti odkazom na právne nezáväzný titul. Pritom akýkokoľvek mimoprávny dôvod monitoringu súdnej moci vykonávaný výkonnou mocou musí byť vylúčený a rozsah monitoringu musí podliehať kontrolným mechanizmom. Inak možno asi ťažko hovoriť o nezávislej súdnej moci.

Trinásta komnata

03.09.2022

Zdá sa, že niektoré vybrané strážne psy demokracie uzavreli s Máriou Kolíkovou pakt o neútočení. Neviem, ako inak sa dá vysvetliť to mediálne ticho pred veľkým treskom, ktorý má nastať 1. januára 2023. Trinástu komnatu, za dverami ktorej sa skrývajú otázniky praktickej implementácie súdnej mapy, pootvoril včera v médiách jeden komentátor – právnik [...]

Za sexuálne zneužívanie dievčaťa kňazom podmienka, za úplatok zeleninou 5 rokov nepodmienečne (zatiaľ neprávoplatne)

14.08.2022

Trestná politika a jednotlivé trestné sadzby toho-ktorého členského štátu Európskej únie okrem iného odrážajú hodnoty spoločnosti, na ktorých ochrane spoločnosti záleží. V poslednom období sa mediálna a legislatívna pozornosť zamerala na trestné činy drogového charakteru, pri ktorých sa mali tresty pre užívateľov drog zmierniť. Je však potrebné [...]

Spojenectvo sudcu a ministra – partnerstvo s výhodami

08.08.2022

Poradná rada európskych sudcov vypracovala pre Výbor ministrov Rady Európy stanovisko č.3 (2002) o princípoch a pravidlách regulujúcich sudcovské profesionálne správanie, najmä v oblasti etiky, nezlučiteľného správania sa a nestrannosti. Diskusia ohľadom témy ukázala potrebu ustanoviť rovnováhu medzi právom sudcov na slobodu názoru a prejavu a požiadavkou [...]

Rusko, Ukrajina, mobilizácia, vojna na Ukrajine, branci

Putinovi zastrašovanie s jadrovými zbraňami nevychádza. Zaskočil ho aj odpor voči mobilizácii

27.09.2022 21:39

Zahraničné udalosti, nielen z Ruska a Ukrajiny, komentuje v podcaste denníka Pravda komentátor Andrej Matišák.

Pas / Pasy / Ruský pas /

Počet Rusov prichádzajúcich do EÚ vzrástol po ohlásení mobilizácie o 30 percent

27.09.2022 21:10, aktualizované: 22:07

Uviedla to Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž podľa ktorej počas uplynulého týždňa prišlo do EÚ takmer 66-tisíc ruských občanov.

diskusia zupani v presove

V sále to iskrilo. Kandidáti na župana sa zhodli, že Prešovu musí pomôcť štát

27.09.2022 21:00

Čo by chceli kandidáti na župana pre Prešovský kraj urobiť?

Javor / Strom /

Odborníci zaznamenali na Slovensku vzácny jav, sekundárne pučanie listov

27.09.2022 18:54

V klimatických podmienkach Slovenska ide podľa odborníkov o veľmi vzácny jav, typický skôr pre subtropické oblasti Európy.

Dana Jelinkova

Blog - Pravda stránka "Cieľom práva je pokoj, prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je však boj." Rudolf Von Ihering: Boj za právo

Štatistiky blogu

Počet článkov: 45
Celková čítanosť: 116180x
Priemerná čítanosť článkov: 2582x

Autor blogu

Kategórie